Khamis, Oktober 2

Jaga Pandangan


Tafsir Ibn Katsir

Perintah berkahwin
Annur 32-34

Dan nikahilah orang-orang yang sendirian antara kamu" merupakan perintah kawin. Segolongan ulama ada berpendapat bahawa ayat ini mewajibkan menikah kepada siapa yang sanggup melakukannya. Mereka berhujah dengan makna lahiriah hadis Nabi saw berikut

"Hai para pemuda barangsiapa di antara kamu sanggup berumah tangga, maka kahwinlah kerana perkahwinan itu dapat menjaga gejolak pandangan mata dan memelihara kemaluan. Barangiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa kerana puasa merupakan perisai baginya.

Diriwayatkan dari al-Laits, dari Abu Hurairah , dia berkata, Rasulullah saw bersabda

Perintah Allah
- menjaga / menahan pandangan

Dan katakanlah kepada laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya., Yang demikian itu adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan (annur;30)

Ini perintah Alah Taala bagi kaum mukmin agar menahan pandangan dari perkara yang diharamkan Allah. Oran mukmin tidak boleh melihatnya kecuali kerana tidak sengaja. Jika melihatnya secra tidak sengaja, hendaklah dia memalingjan penglihatanna dengan cepat.

Sebahagian ulamak salaf berkata, "Pandangan merupakan panah yang menembus ke hati. kerana itu, Allah menyuruh agar memelihara kemaluan, sebagaimana Dia pun menyuruh menjaga padangan yang merupakan pemicu untuk berbuat sesuatu yang tidak baik.

Pemeliharaan kemaluan itu kadang2kadang dengan memeliharanya dari perbuatan zina, sebagaimana firman Allah, "dan orang-orang yang memelihara kemaluannya" dan kadang-kadang dengan memelihara pandagann agar tidak melihat kemaluan, sebagaimana dikemukakan dalam hadis yag terdapat dalam Musnad Ahmad dan kitab sunan,
"Jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu atau bdak perempuanmu" (HR Ahmad)

"Yang demikian itu adalah lebih baik bagi mereka" yakni lebih suci bagi kalbu mereka dan lebih murni bagi pelaksanaan agamanya.Dikatakan, "Barangsiaa yang memelihara pandangannya, maka Allah akan memberinya cahaya dalam mata hatinya" Sesungguhnya Allah Maha Mengetahu apa yang mereka lakukan.

Ada tiga golongan orang yang menjadi keharusan Allah untuk membantu mereka; orang-orang yang menikah demi memelihara kesucian diri, budak yang hendak membayar untuk memerdekakan dirinya dan orang yang berperang di jalan Allah.

Tiada ulasan: